Loading...

שוק צבאי

Militay Systems
Militay Systems

מוצרים צבאיים – כללי

אורדן תעשיות מתכת ויציקות בע"מ הינה היצרנית המובילה בישראל בייצור יציקות שיריון בליסטיות, ומספקת מוצרים ויציקות הן לייצור המקומי והן ליצוא מפלדות שיריון ומפלדות מסוגסגות.

פריטים כגון מדפים, חוליות זחל, זרים מניעים, תופי זרים מניעים, גלגלי מתח, מכסים בליסטיים, בתי הנע סופי, גרילים, דלתות, הם מוצרים סטנדרטיים בקווי הייצור של אורדן.

כמו כן מייצרת אורדן מכלולים ומערכות כגון מערכת פינוי מוקשים נגד טנקים, צריחונים, מכלולי מדפים ועוד.

אורדן מייצרת ומספקת גם מערכות יחודיות אשר פותחו ע"י צוות הפיתוח של אורדן, כגון סגר מסע המופעל בשלט רחוק, מערכת צינורות פליטה עשויה פרקים, כף דחפור ועוד.

לאורדן יש את כל אמצעי הייצור לבצוע יציקות שיריון בליסטיות עד 10 טון, כולל אמצעים לעבוד שבבי והרכבה.

במפעל קיימת מערכת אבטחת איכות אשר מבצעת בקורת קפדנית בכל שלבי הייצור וההרכבה על מנת להבטיח את האיכות הנדרשת מהמוצרים בהתאם למפרטים ולתקנים הצבאיים.

לאורדן יש אישור ISO 9001:2008.

אורדן הינו יצרן מאושר לייצור פלדות שיריון בליסטיות לפי תקן MIL-A-11356F.

 

מערכות צבאיות– לחץ לצפיה

 חלקי חילוף